Zorgbeleid

Onze visie op zorg


Ik ben juf Chrissy, de zorgcoördinator.  Ik ben het aanspreekpunt voor al wie met zorg te maken heeft: ouders, klasleerkracht, zorgleerkrachten, CLB, externe diensten, …

U kunt elke dag om 8u op school bij mij terecht, een afspraak voor een ander moment is steeds mogelijk.  052 / 21 82 39 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Als het niet loopt zoals we zouden wensen

We voorzien voldoende middelen en lestijden om kleine en grote zorgen op te vangen.

Ons zorgteam bestaat uit:


 

 

Juf Els, hulpjuf voor de kleuters


 

 

Juf Gertrude, zorg in de lagere school en differentiatie in de onderbouw


 

 

Juf Caroline, teamteaching in het 3de leerjaar


 

 

Juf Karen, ontdubbeling van het 4de en 5de leerjaar


 

 

Juf Charon, ontdubbeling van het 5de leerjaar

Brede zorg voor elk kind begint in de klas

We stellen op school welbevinden en preventie centraal.

Dat de kinderen zich goed voelen en dat het onderwijs motiverend en kwaliteitsvol is, is essentieel.

Mogelijkheden en talenten ontdekken in elk kind en stimuleren en aanpakken wat moeilijk loopt, is iets waar leerkrachten zich elke dag met hart en ziel voor inzetten.

Als ouder ken je je kind het best

Vaak merk je thuis het snelst dat je kind zich niet goed voelt.  Aarzel dan niet om daarover te spreken met de leerkracht of met juf Chrissy.

Samen gaan we op zoek naar de beste aanpak of de beste oplossing voor je kind.

Wat er concreet gebeurt op school en wat de accenten zijn in elk niveau kun je lezen in onderstaande rubrieken.

Regelmatig overleg

Lees meer...

Meerbegaafdenwerking met uitbreidingstaken

Lees meer...

Differentiatie en zorgklas tot in het zesde leerjaar

Lees meer...

Individuele ondersteuning voor leerlingen met een leerstoornis

Lees meer...

Sommige kinderen hebben het emotioneel wat moeilijker

Lees meer...

Zorggroepjes in de kleuterschool

Lees meer...

Leesbevordering en niveaulezen

Lees meer...

Ligt het niveau van deze school hoger dan in sommige andere scholen?

Er wordt wel eens gesproken over ‘moeilijke’ en ‘gemakkelijke’ scholen.  In dit artikel lees je hoe wij omgaan met doelen en verwachtingen en waarop we onze aandacht vooral willen richten.

Lees meer...

Is er een taak- of zorgklas op school? Hoe worden kinderen geholpen die het wat moeilijker hebben?

In dit artikel lees je hoe de zorg concreet georganiseerd wordt in de lagere school gedurende het huidige schooljaar. 

Lees meer...

Hoe wordt de zorg in de kleuterschool georganiseerd?

In dit artikel lees je hoe de zorg voor onze kleuters concreet georganiseerd wordt gedurende het huidige schooljaar. 

Lees meer...

Hoe wordt de zorg voor elk kind besproken en bijgestuurd in de loop van het schooljaar?

Regelmatig overleg is belangrijk om de zorg op maat van elk kind af te stemmen.  Zowel formeel als informeel overleg tussen alle betrokken partijen vinden wij heel belangrijk.

Lees meer...

Sommige kinderen hebben het moeilijk om zich aan afspraken te houden. Hoe gaat de school daarmee om?

Onze school is een plek waar we samen leren en samen leven.  Daar komen heel wat afspraken en vaardigheden aan te pas.  In dit artikel kunt u wat meer lezen over onze aanpak daarbij.

Lees meer...

Sommige kinderen houden zich moeilijk aan afspraken. Hoe ga je daar als ouder of leerkracht mee om?

Sommige kinderen hebben het moeilijk om zich aan de afspraken te houden.  Bij die kinderen is het belangrijk dat ouders en leerkrachten regelmatig overleggen en op een bewuste en consequente manier omgaan met afspraken, beloningen en straffen.

Lees meer...

Waar kan ik op letten als mijn kind voor het eerst naar de kleuterschool komt?

Je kind zet zijn eerste stapjes in de kleuterklas.  Tevens is dit een grote stap in zijn ontwikkeling.  Naar school gaan is voor een kind een heerlijke uitbreiding van zijn leef- en belevingswereld.   Geniet mee van deze verruiming, ook al zijn er ’s morgens soms nog traantjes.  Bij deze nieuwe stap, geven we graag enkele tips in verband met een goede start en gezonde leef- en eetgewoontes voor peuters en kleuters.

Lees meer...