6de leerjaarRuimteklassen.

Hierbij foto's van onze ruimteklassen!

Fotostrip 6AB

We maakten tijdens de lessen muzo een echte fotostrip.  We bedachten een leuk verhaal, brachten verkleedmateriaal mee en gingen aan de slag... De resultaten vind je hier.

Mannequin Challenge 6de leerjaar

Ook de jongens en meisjes van het 6de leerjaar konden de hype van de Mannequin Challenge niet aan hen voorbij laten gaan.

VIDEO van 6A

VIDEO van 6B

Guy Didelez op bezoek in het zesde leerjaar.

Guy Didelez was vandaag in onze klas.  Hij is gekend als jeugdschrijver, maar schrijft ook boeken voor volwassenen, toneelstukken, musicals en werkte mee aan scenario's voor films en soaps.  We luisterden geboeid naar de verhalen die hij vertelde.

En of hij kan vertellen ...  Aan spanning, humor, romantiek geen gebrek.  Kortom, we hebben er van genoten!  Enkele foto's vind je hier.

Mega zesde leerjaar

Wij hebben ondertussen al enkele MEGA.-lessen (Mijn Eigen Goede Antwoord) achter de rug! In samenwerking met de lokale politie, willen we onze leerlingen een weerbaarheidstraining geven ten aanzien van het risicogedrag in het algemeen en het misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder.

De klemtoon ligt op het aanleren van - sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress,

- het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en risicovolle uitdagingen

-  het efficiënt leren contacteren van nooddiensten.

Het MEGA-project wordt volgende maand afgesloten met een MEGA-fuif uitsluitend voor de leerlingen zelf. De bedoeling hiervan is de kinderen te laten ervaren dat men ook plezier kan  maken en men zich goed in zijn vel kan voelen zonder verslavende genotsmiddelen.  Enkele foto's vind je hier.


Fotostrips zesde leerjaar

In het zesde leerjaar maakten we voor muzo fotostrips.  We bedachten een leuk verhaal, doken is onze verkleedkoffer en lieten ons fotograferen.  Het resultaat van deze coole fotostrips kan je hier bekijken.