leerlingencapaciteit

Op deze pagina kan u het huidige inschrijvingsaantal voor het schooljaar 2017-2018 terugvinden.

  • Voor het kleutersonderwijs geldt een sociaal evenwicht van 27% GOK-kinderen t.o.v. 73% niet-GOK-kinderen.
  • Voor het lager onderwijs geldt een sociaal evenwicht van 31% GOK-kinderen t.o.v. 69% niet-GOK-kinderen.

 

 

Klik hieronder om onmiddellijk naar het overzicht van uw keuze te gaan.

Update van 21/2/20176 om 22u30.

Klassen waar nog voor beide categorieën openstaande plaatsen zijn, zjin weergegeven in GROEN.

Klassen waar nog openstaande plaatsen zijn, maar tijdens de 2de inschrijvingsperiode voorrang wordt gegeven aan één van beide categorieën, zijn weergegeven in GEEL.

Klassen waar de maximumcapaciteit reeds bereikt is op basis van reeds aanwezige leerlingen, zijn weergegeven in ROOD.

 

capaciteit

verwacht aantal
IND-leerlingen
uit de eigen school

verwacht aantal
niet-IND-leerlingen
uit de eigen school

huidig aantal
vrije plaatsen voor
IND-leerlingen

huidig aantal
vrije plaatsen voor
niet-IND-leerlingen

Kleuterschool TUINWIJK 51 5 24 0 22
geboren in 2015 17 0 4 4 3
geboren in 2014 12 1 11 VOLZET VOLZET
geboren in 2013 12 3 6 VOLZET 3
geboren in 2012 10 1 7 2 VOLZET

capaciteit

verwacht aantal
IND-leerlingen
uit de eigen school

verwacht aantal
niet-IND-leerlingen
uit de eigen school

huidig aantal
vrije plaatsen voor
IND-leerlingen

huidig aantal
vrije plaatsen voor
niet-IND-leerlingen

Kleuterschool HULLEKEN 51 4 25


geboren in 2015 17 0 6 4 0
geboren in 2014 12 1 7 2 2
geboren in 2013 12 2 10 VOLZET VOLZET
geboren in 2012 10 1 8 1 VOLZET

capaciteit

verwacht aantal
IND-leerlingen
uit de eigen school

verwacht aantal
niet-IND-leerlingen
uit de eigen school

huidig aantal
vrije plaatsen voor
IND-leerlingen

huidig aantal
vrije plaatsen voor
niet-IND-leerlingen

Kleuterschool OTTERSTRAAT 113 18 65

geboren in 2015 31 0 11 6 0
geboren in 2014 26 4 22 VOLZET VOLZET
geboren in 2013 26 7 19 VOLZET VOLZET
geboren in 2012 30 7 23 VOLZET VOLZET

capaciteit

verwacht aantal
IND-leerlingen
uit de eigen school

verwacht aantal
niet-IND-leerlingen
uit de eigen school

huidig aantal
vrije plaatsen voor
IND-leerlingen

huidig aantal
vrije plaatsen voor
niet-IND-leerlingen

Lagere school OTTERSTRAAT 316 64 254

1ste leerjaar 50 10 44 VOLZET VOLZET
2de leerjaar 50 12 40 VOLZET VOLZET
3de leerjaar 50 9 40 1 VOLZET
4de leerjaar 66 10 50 6 VOLZET
5de leerjaar 50 9 39 2 VOLZET
6de leerjaar 50 14 39 VOLZET VOLZET