opvangmogelijkheden op onze school

Op onze school proberen we dagelijks kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd. Dit vraagt van ons personeelsteam een grote deskundigheid, sterke betrokkenheid en heel veel liefde voor de job.

 

Naast het degelijk onderwijs, verlenen we op school aan de ouders ook een aantal diensten in functie van hun kinderen. De voor- en naschoolse opvang maken daar deel van uit.

We organiseren voorschoolse opvang vanaf 07.00 u. Kinderen kunnen hiervoor in de kleuterrefter terecht via de voordeur van de school in de Otterstraat.

De schooleigen naschoolse opvang is open tot 18.00 u. Dan kunnen kleuters spelen bij juf Els, de kinderen van de lagere school maken hun huiswerk en kunnen studeren in de grote refter onder toezicht van meester Bruno.

De kostprijs bedraagt € 1,50 per begonnen uur.


Ouders van wie de kinderen in de schooleigen opvang blijven en voor wie 18.00 u nog te vroeg is, kunnen hun kind(eren) tot 19.00 u bij de begeleiders van “De Rakkertjes” laten aansluiten. Wie van deze dienst gebruik wil maken, moet daarvoor contact opnemen met de coördinator van IBO “De Rakkertjes”, mevr. Veerle Van Haver ( 0472/480017 ) Zij zal geïnteresseerde ouders graag te woord staan en verder informeren over de voorwaarden in verband met buitenschoolse avondopvang.