Opvoedingsproject

Onze school is een leefgemeenschap

  • We gaan op een correct wijze met elkaar om

  • We werken loyaal samen met anderen

  • We respecteren elkaars eigenheid


Onze school is een leergemeenschap

  • We bieden onze kinderen een brede basisvorming en willen al hun talenten laten ontwikkelen

  • We stemmen ons aanbod af op de noden van onze kinderen

  • We willen onze kinderen actief betrekken bij het leren en hun zelfstandigheid stimuleren

  • We willen een dynamische school zijn met aandacht voor deskundigheid en vernieuwing


Onze school is een geloofsgemeenschap

  • We vertellen aan onze kinderen over Jezus

  • We gaan vanuit onze geloofstraditie in dialoog met andere levensvisies

  • We leven de waarden voor die ge├»nspireerd zijn op het evangelie